Δημοσίευση του βιβλίου (στην ιταλική γλώσσα) “Ποιά διεθνής;”, του Αλφρέντο Κόσπιτο και πολλών άλλων.

Είναι επιτέλους διαθέσιμη η μπροσούρα “Ποιά διεθνής;” που τυπώθηκε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά από τη δημοσίευση του τρίτου μέρους της ομώνυμης συνέντευξης με τον φυλακισμένο σύντροφο Α.Κ. στην αναρχική εφημερίδα “Vetriolo”. Αυτή η μπροσούρα που επιμελήθηκε ο ίδιος ο Αλφρέντο και οι άλλοι σύντροφοι συντάκτες της εφημερίδας, είναι η έκφραση μιας παθιασμένης διαδρομής… Read More Δημοσίευση του βιβλίου (στην ιταλική γλώσσα) “Ποιά διεθνής;”, του Αλφρέντο Κόσπιτο και πολλών άλλων.

The book in italian language “Quale internazionale?” (“Which International?”) by Alfredo Cospito and many others has been published

Over a year after the publication of the third part of the interview with the imprisoned comrade Alfredo Cospito in the anarchist paper “Vetriolo”, Quale internazionale? (“Which International?”) is finally available. This pocket book, edited by Alfredo himself and other comrades editors of the paper, is the expression of a passionate path of study and analysis and… Read More The book in italian language “Quale internazionale?” (“Which International?”) by Alfredo Cospito and many others has been published

Das Buch auf italienisch “Quale internazionale?” (“Welche Internationale?”) Herausgegeben von Alfredo Cospito, zusammen mit vielen anderen, wurde veröffentlicht

Das Buch auf italienisch “Quale internazionale?” (“Welche Internationale?”) Herausgegeben von Alfredo Cospito, zusammen mit vielen anderen, wurde veröffentlicht Endlich liegt Quale internazionale? vor, etwas mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung des dritten Teils des gleichnamigen Interviews mit dem inhaftierten Genossen Alfredo Cospito in der anarchistischen Zeitung “Vetriolo”. Dieses von Alfredo selbst und anderen Redakteursgenossen der Zeitung… Read More Das Buch auf italienisch “Quale internazionale?” (“Welche Internationale?”) Herausgegeben von Alfredo Cospito, zusammen mit vielen anderen, wurde veröffentlicht

Publication du livre (en langue italienne) « Quale internazionale ? », par Alfredo Cospito et des nombreux autres

Le livre « Quale internazionale ? », imprimé peu plus d’un an après la publication dans le journal anarchiste Vetriolo de la troisième partie de l’entretien du même titre, avec le compagnon emprisonné Alfredo Cospito, est enfin disponible. Ce petit livre, édité par Alfredo lui-même et par les autres compagnons de la rédaction du journal, est l’expression… Read More Publication du livre (en langue italienne) « Quale internazionale ? », par Alfredo Cospito et des nombreux autres

Se ha publicado el libro en italiano “Quale internazionale?” (“¿Qué internacional?”) de Alfredo Cospito y muchos más

Por fin está disponible Quale internazionale? (“¿Qué internacional?”), publicado poco más de un año después de la edición de la tercera parte de la entrevista homónima al compañero encarcelado Alfredo Cospito en el periódico anarquista “Vetriolo”. Este libro, editado por el propio Alfredo y otros compañeros del periódico, es la expresión de un camino apasionado… Read More Se ha publicado el libro en italiano “Quale internazionale?” (“¿Qué internacional?”) de Alfredo Cospito y muchos más

È stato pubblicato il libro “Quale internazionale?” di Alfredo Cospito e molti altri

È finalmente disponibile “Quale internazionale?”, che viene dato alle stampe poco più di un anno dopo la pubblicazione della terza parte dell’omonima intervista con il compagno imprigionato Alfredo Cospito all’interno del giornale anarchico “Vetriolo”. Questo libretto, curato da Alfredo stesso e dagli altri compagni redattori del giornale, è espressione di un appassionato percorso di approfondimento… Read More È stato pubblicato il libro “Quale internazionale?” di Alfredo Cospito e molti altri