ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΝΑΡΧΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συνεισφορές στην Αφορμαλιστική Εξεγερσιακή αναρχική τάση

E-Mail: freebirdsinter@protonmail.com

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ορισμένοι διεθνιστές αναρχικοί σύντροφοι της αφορμαλιστικής εξεγερσιακής τάσης, με αφετηρία το καλοκαίρι του 2019 και προοπτική μια διεθνή πρωτοβουλία – που αναβλήθηκε ακόλουθα για λόγους ανωτέρας βίας – ενεπλάκησαν σε μια πυκνή μεταξύ τους αλληλογραφία αναφορικά με τη παρούσα κατάσταση και τις συνθήκες του αναρχικού γαλαξία της δράσης ανά τον κόσμο. Συναντώντας άκρως θετικά στοιχεία αλλά επίσης και ορισμένες ελλείψεις, αναφάνηκαν επίσης οι πολυδιάστατες υπάρχουσες συγγένειες όχι μονάχα μεταξύ των αλληλογραφούντων αλλά και μεταξύ των πολύμορφων υπαρχουσών δυναμικών.

Υφίστανται ωστόσο αυτή τη στιγμή όλοι οι λόγοι ενός εσωτερικού διαλόγου στο γαλαξία, ικανού να εμπλέξει όλες τις υπάρχουσες ευαισθησίες, για να καταλήξει σε ένα δυνατό “Νέο αναρχικό μανιφέστο” που να επιτυγχάνει να δείξει το δρόμο ενός θεωρητικού-πρακτικού παραδείγματος, συμβιωτικού χαρακτήρα παρά τις υπάρχουσες μεταξύ μας διαφορές, σε θέση να προσαρμόσει τον αναρχισμό της δράσης στην αναγκαία άμεση καταστροφή της σημερινής υπερ-τεχνολογικής κυριαρχίας του κεφαλαίου-κράτους.

Φτάσαμε με αυτό τον τρόπο στη σύνταξη της Πρότασης για ένα νέο αναρχικό μανιφέστο, καρπού της αλληλογραφίας μεταξύ ορισμένων συντρόφων, αλλά επίσης και κυρίως στην ανταλλαγή γνώσεων, θεωρήσεων και εμβαθύνσεων με όλους τους συνομιλητές μας, που σίγουρα ερέθισαν, παρότρυναν, τροφοδότησαν και διαπλάτυναν τις προοπτικές και τις δυνατές αναγνώσεις αφενός της συνολικής κατάστασης του κινήματος και αφετέρου της τωρινής συνθήκης της κυριαρχίας μέσα σε κάθε της πτυχή.

Όμως η συζήτηση, οι προοπτικές και οι επακόλουθες προτάσεις δεν μπορούν να περιοριστούν σε καμιά δεκαριά συντρόφους και συντρόφισσες ακόμη και αν είναι διασκορπισμένοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αντίθετα, πρέπει να είναι προσβάσιμη και ανοικτή σε διεθνές επίπεδο κατά τρόπο ώστε η ροή των δυναμικών που εμψυχώνουν την αφορμαλιστική και εξεγερσιακή τάση του σύγχρονου αναρχισμού να διανοίξει αχαρτογράφητες προοπτικές, αλλά σε κάθε περίπτωση αναμενόμενες και επιθυμητές, για μια κάποια μορφή συνεργασίας που να είναι όμως σε θέση να πολλαπλασιάσει έξω από κάθε μέτρο την εκρηκτική δύναμη για την καταστροφή της κυριαρχίας μέσα σε κάθε της μορφή.

Μια συνεργασία που δεν πρέπει ωστόσο να παραπέμπει σε ένα καινούριο υποκείμενο (διότι δεν είναι αυτός ο στόχος της πρότασης “Για ένα νέο αναρχικό μανιφέστο”) αλλά αντίθετα να προκύπτει σε χίλιες δυο μορφές από την ανταλλαγή των θεωρήσεων και από τον ίδιο τον οργανωτικό αφορμαλισμό που η πρόταση του νέου μανιφέστου προτείνει και υιοθετεί.

Από το γεγονός αυτό πηγάζει η ιδέα της δημιουργίας ενός ιστότοπου, ενός εργαλείου που είναι σίγουρα συζητήσιμα, αλλά που για την ώρα μας χρησιμεύει για να συζητήσουμε, να διευρύνουμε τον κύκλο των επαφών, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε κατά 360 μοίρες την πραγματικότητα που μας καταπιέζει και την “δική μας πραγματικότητα” που αυτή στοχεύει ριζικά να καταστρέψει.

Ο ιστότοπος (που θα μπορούσε να προσδιοριστεί διεθνής) είναι φτιαγμένος στην αγγλική γλώσσα, αυτή δηλαδή που πιστεύουμε σαν την περισσότερο προσβάσιμη σε πλανητικό επίπεδο. Από αυτόν είναι δυνατή η πρόσβαση σε άλλες γλώσσες, που με τη σειρά τους θα υπολογίζονται ως σημεία αναφοράς για όσους θελήσουν να προσεγγίσουν τις καταστάσεις στη γλώσσα τους, ή δεν γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.

Ο ιστότοπος (διεθνής) θα περιλαμβάνει την “Πρόταση για ένα νέο αναρχικό μανιφέστο” στην αγγλική της έκδοση, και τους χώρους όπου, πάντοτε στα αγγλικά, θα βρουν θέση ενδεχόμενες συζητήσεις, προτάσεις ενοποίησης και τροποποιήσεις κ.λ.π.! καθώς και ένα χώρο για την κοινοποίηση της τρέχουσας επικαιρότητας, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση θα συνδέεται με τις συζητήσεις σε εξέλιξη. Εναπόκειται στη φροντίδα των τοπικών γλωσσικών “καταστάσεων” αναφοράς, να μεταφράσουν από τα αγγλικά και στα αγγλικά όλα αυτά τα στοιχεία που θα εκτιμήσουν ότι είναι αξιόλογα ώστε να κοινωνικοποιηθούν σε επίπεδο γενικής συζήτησης (μέσα στο διεθνή ιστότοπο), καθώς επίσης και όσα στοιχεία πρέπει αντίθετα να κοινωνικοποιηθούν στη δική τους (μητρική) γλώσσα.

Είναι διαθέσιμο ένα ιδιαίτερο mail για όσους σκοπεύουν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον διεθνή ιστότοπο:

«corrispondenzeanarchiche@autistici.org»

Ορισμένοι διεθνιστές σύντροφοι της αφορμαλιστικής εξεγερσιακής τάσης

Μία διευκρίνηση αναφορικά με τη χρήση της κατηγορίας “Θεωρία είναι η δράση”

Φυσικά θα χαρούμε πολύ να φιλοξενήσουμε, πέρα από τις θεωρητικο-αναλυτικές συνεισφορές που αφορούν τη συζήτηση σε εξέλιξη μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών του εξεγερσιακού και αφορμαλιστικού αναρχισμού, επίσης και τις ΕΙΔΗΣΕΙΣ που αφορούν τους αγώνες, τις επιθετικές ενέργειες και τις στασιαστικές εκδηλώσεις ενάντια στην καθεστηκία τάξη.

Ωστόσο θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, για την ολοκλήρωση της συζήτησης και τη πλήρη κατανόηση των πραγματικών δυναμικών της σύγκρουσης σε εξέλιξη, παρόμοιες ειδήσεις να “συνοδεύονται” από ένα πλαίσιο, επίσης σφαιρικό και συσχετισμένο αν θα θέλαμε, με το κοινωνικό πλαίσιο, τον ρόλο των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών σε τοπικό επίπεδο, των θεωρήσεων που οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι έχουν αναφορικά με αυτές, πέρα βεβαίως από τα ερεθίσματα και τις δυναμικές που προκαλούν.

Δεν πρόκειται, και θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές εξ αρχής, για κάποιο είδος “προληπτικής λογοκρισίας”, αλλά αντίθετα για να δώσουμε στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που παρεμβαίνουν μέσα στη συζήτηση, όσο περισσότερα εργαλεία γνώσης και σκέψης για τον εμπλουτισμό του δικής τους αλλά και των άλλων αποσκευής των θεωρήσεων για μια διεύρυνση των αναρχικών αφορμαλιστικων και εξεγερσιακών προοπτικών.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολυποίκιλα πληροφοριακά εργαλεία-εκτενώς γνωστά και χρησιμοποιούμενα-από πλευράς του γαλαξία μας και τα οποία θεωρούμε αξιόπιστα και χρησιμότατα για τη πρόσβαση σε πληροφορίες και σε οτιδήποτε άλλο είναι χρήσιμο για μια ακριβή διεθνή θέαση των επιθετικών ενεργειών και της αντιπαράθεσης ενάντια στο παρόν σύστημα! Εργαλεία τα οποία, από πλευράς μας, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και να εμπλουτίζουμε, όπως ακριβώς έχουμε πράξει μέχρι στιγμής.

E-mail: freebirdsinter@protonmail.com